Obesity News

Diabetes

DIABETICKÁ DIETA – není třeba se jí bát

DIABETICKÁ DIETA – není třeba se jí bát

10. 4. 2019

Mgr. Aneta Sadílková

Diagnózou cukrovky 2. typu se nemusí hned změnit vše ze dne na den. Přesto patří dieta mezi základní léčebně postupy a preventivní opatření pozdějších komplikací, kterých se nakonec většina diabetiků obává. Cukrovka 2. typu je často doprovázena nadváhou a obezitou, a i z toho je zřejmé, že především vyšší příjem tuků může za to, že vlastní inzulín nefunguje tak jak má a nedokáže zpracovat příjem cukrů, především jednoduchých, které je pak potřeba také omezit. Celý článek zde.

Cvičení s cukrovkou po bariatrickém výkonu a vývoj váhy

Cvičení s cukrovkou po bariatrickém výkonu a vývoj váhy

10. 4. 2019

Redakce

Operační výkon dramaticky změní celý metabolismus v těle i nezávisle na poklesu hmotnosti. Často dochází k úplnému vymizení (remisi) cukrovky. I proto se někdy používá pojem tzv. metabolická chirurgie. Neplatí to ale vždy, zvláště u lidí, kteří mají cukrovku již mnoho let a dlouhodobě neuspokojivě kompenzovanou a jsou léčeni inzulínem, protože jejich slinivka už nedokáže adekvátní množství inzulínu vytvořit. K významnému zlepšení, ale dochází prakticky u všech. Celý článek zde.

OBEZITA, CUKROVKA a ATEROSKLERÓZA – to je, oč tu běží…

OBEZITA, CUKROVKA a ATEROSKLERÓZA – to je, oč tu běží…

10. 4. 2019

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Snižování hmotnosti, dobrá kompenzace, resp. léčba cukrovky jsou jedním z hlavních předpokladů pro zpomalení procesu aterosklerózy, která běží zhruba již od adolescence u každého jinak rychle. Výskyt onemocnění jako zvýšená hladina cholesterolu, ale i nadváha či obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, nízká pohybová aktivita, mohou způsobit, že se tento proces urychluje, a tak i při současné moderní medicíně se setkávám s projevy aterosklerózy jako infarkt myokardu nebo cévní mozková příhod u lidí po 40. roce ale i dříve. Celý článek zde.

NADVÁHA, OBEZITA A CUKROVKA

NADVÁHA, OBEZITA A CUKROVKA

16. 10. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V posledních 40 letech platíme daň z blahobytu. Dostatek energetických zdrojů a omezení fyzické práce vede k tomu, že došlo k významnému zvýšení počtu obézních, ale i diabetiků. Je nepochybné, že za to můžou i geny, které byly pro minulá století pro naší populaci výhodou. Celý článek zde.

eHealth, telemedicína a cukrovka

eHealth, telemedicína a cukrovka

16. 10. 2018

Redakce

Moderní prvky telemedicíny jsou nadějí pro léčbu nejen cukrovky, ale například i obezity či kardiovaskulárních onemocnění. Telemedicína je charakterizována přenosem dat na dálku, jejím shromažďováním, eventuálně vyhodnocováním. Může velmi dobře pomoci, ale stejně tak zkomplikovat celý proces léčby. Celý článek zde.

CUKROVKA A LEDVINY

CUKROVKA A LEDVINY

16. 10. 2018

MUDr. Ondřej Mikeš

Jedním z důležitých orgánů, které mohou být postiženy při dlouhodobě špatné kompenzaci cukrovky, jsou ledviny. Postižení ledvin (nefropatie) patří mezi základní komplikace cukrovky a může se projevit i poměrně brzy po diagnóze cukrovky. K rozvoji tzv. diabetické nefropatie přispívá především špatně kompenzovaný krevní tlak a obezita. K relativně prudkému zhoršení může dojít při neadekvátním pitném režimu, zvláště v létě, kdy u již porušených ledvin může dojít k jejich selhání. V konečné fázi může vést diabetická nefropatie až k úplnému selhání ledvin a potřebě dialýzy. Celý článek zde.

Stravování při postižení ledvin u cukrovky

Stravování při postižení ledvin u cukrovky

16. 10. 2018

Redakce

Postižení ledvin je jedním z největších strašáků u pacientů s cukrovkou. I proto jsou ledviny často vyšetřovány. Vyšetření zahrnuje sledování tzv. dusíkových metabolitů (urea-močovina a kreatinin) v krvi a množství bílkoviny v moči jako tzv. albuminurie, resp. mikroalbuminurie. Pokud se objeví bílkovina v moči u diabetiků, znamená to, že může docházet k poškozování ledvin, které může skončit až kompletním ledvinným selháním s nutností pravidelné dialýzy, často jen s minimální šancí na transplantaci ledvin. Celý článek zde.

Správné monitorování glykémie zachraňuje zdraví i život

Správné monitorování glykémie zachraňuje zdraví i život

10. 4. 2016

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Měření hodnot hladiny cukru v krvi, tedy glykémie, je zcela zásadní pro správnou kompenzaci diabetu. Díky němu víme, jaký vliv na organismus má dieta i pohybová aktivita. Glykémii ale ovlivňuje i řada dalších faktorů jako léky, stres, nemoci… Celý článek zde.

Diabetici a sport – hýbejte se bezpečně a efektivně!

Diabetici a sport – hýbejte se bezpečně a efektivně!

10. 4. 2016

Redakce

Pravidelné aktivní cvičení prospívá i diabetikům. Nesmíme ale zapomínat, že pro organismus představuje poměrně velkou zátěž. Především zpočátku, zvláště když nejsme na pravidelný pohyb zvyklí, může docházet ke značným výkyvům cukru v krvi. Celý článek zde.

O cukrovce letem světem, aneb co o ní víme?

O cukrovce letem světem, aneb co o ní víme?

20. 11. 2015

Dagmar Černá, MUDr. Marta Šimůnková

V minulých měsících jsme vás postupně seznamovali s tématy, jimiž se zabývá projekt Konverzačních map. Tato edukační pomůcka byla vypracována pro lidi, u nichž byl zjištěn diabetes mellitus (cukrovka), aby pacienti své nemoci lépe rozuměli, pamatovali si o ní více informací, a tím pádem ji i lépe zvládali. Účinná léčba cukrovky totiž předpokládá aktivní účast diabetika, proto je tato pomůcka, která se využívá po celém světě, velmi užitečná. Smysluplnou konverzací a diskuzí nad mapou se zamýšlíme a hledáme společná řešení konkrétních problémů. Dnes si vyzkoušíme, co jste si zapamatovali a jak se ve své nemoci vyznáte. Okruhy otázek vycházejí z právě zmiňovaných konverzačních map. Celý článek zde.

Život v rodině s diabetem I. typu

Život v rodině s diabetem I. typu

9. 10. 2015

Dagmar Černá

Lidé, kteří nepoznali starosti a obtíže pacienta s diabetem si často myslí, že cukrovka je nemoc přinášející pouze pár nezatěžujících omezení („jen trochu omezíš sladké“). Celý článek zde.

Komplikace cukrovky – ohrožení života

Komplikace cukrovky – ohrožení života

10. 9. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Samotná cukrovka může dlouho vypadat nevinně. Nemusí mít vůbec žádné projevy. Chybí u ní především bolest, která je u jiných onemocnění příznakem, který nutí pacienty s nemocí něco dělat. Celý článek zde.

Pohyb v roli léku proti cukrovce (2. část)

Pohyb v roli léku proti cukrovce (2. část)

11. 6. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Marta Šimůnková

Pohybová aktivita je jako lék velice podceňována, a to nejen v léčbě diabetu. Příčinou se zdají být obavy z možného poškození nemocného při výskytu komplikací diabetu. Avšak i těmto pacientům cvičení prospěje, je‑li pohybová aktivita správně „předepsána“ a prováděna. V dubnových Obesity NEWS jsme probrali, proč může a má diabetik cvičit, a to i když se u něj objeví komplikace. V tomto dílu si přiblížíme, jak cvičit při postižení nervů, při tzv. neuropatiích, a příště probereme pohyb při onemocnění sítnice a ledvin. Celý článek zde.

Diabetes a péče o nohy

Diabetes a péče o nohy

11. 6. 2015

Dagmar Černá

Jednou z nejobávanější komplikací cukrovky je postižení dolních končetin. Chorobné změny mohou postihnout cévy, nervy, ale také kůži a často může být přítomna také infekce. Hovoříme‑li tedy o tzv. syndromu diabetické nohy, pak máme na mysli postižení dolní končetiny od kotníku dolů. Celý článek zde.

Život s diabetem

Život s diabetem

14. 5. 2015

Dagmar Černá

Diabetes mellitus je onemocnění, které představuje zásah do osudů a životů nejen samotných nemocných, ale dotýká se také jejich rodin či zaměstnání. Svými dopady však ovlivňuje systém zdravotní a sociální péče. Celý článek zde.

Sacharidy pod lupou

Sacharidy pod lupou

3. 4. 2015

Bc. Martina Daňková

Diabetici sacharidy mnohdy chápou jako doslova zakázané ovoce. Sacharidy přitom představují přibližně 50 až 55 % celkového denního příjmu energie, z čehož je zřejmé, že jejich vyřazení není vhodné. Základem pro správný výběr sacharidů je porozumění jejich jednotlivým druhům. Termíny sacharidy a cukry totiž mnohdy bývají zaměňovány a mylně pokládány za totožné. Celý článek zde.

Pohyb v roli léku proti cukrovce

Pohyb v roli léku proti cukrovce

3. 4. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita je jako lék velice podceňována, a to nejen v léčbě diabetu. Příčinou se zdají být obavy z možného poškození nemocného při výskytu komplikací diabetu. Avšak i těmto pacientům cvičení prospěje, je‑li pohybová aktivita správně „předepsána“ a prováděna. Celý článek zde.

Strava a pohyb diabetika

Strava a pohyb diabetika

3. 4. 2015

Dagmar Černá

Základem režimu každého diabetika by měla být pestrá racionální strava a dostatečná pohybová aktivita. Bohužel tomu tak často není, jelikož spousta pacientů si myslí, že pokud mu byly předepsány léky nebo aplikace inzulinu, je tím léčba vyřešena. Opak je pravdou. Celý článek zde.

Diabetes 2. typu: Začínáme s inzulinem

Diabetes 2. typu: Začínáme s inzulinem

5. 3. 2015

Dagmar Černá

Diabetes mellitus je nemoc projevující se především zvýšením koncentrace cukru (glukózy) v krvi, tzv. hyperglykémií. Příčinou vzniku tedy může být jak nedostatek inzulinu, tak nedostatečný účinek inzulinu v tkáních. Podle toho také diabetes dělíme na diabetes 1. typu, který je závislý na zevním přívodu inzulinu, protože se v těle netvoří, a diabetes 2. typu, který lze do určité míry léčit i bez inzulinu. Celý článek zde.

Diabetes 2. typu: Co se vlastně v těle děje?

Diabetes 2. typu: Co se vlastně v těle děje?

5. 2. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Diabetes mellitus 2. typu, v českém jazyce dříve nazýván jako úplavice cukrová čili cukrovka, je spojen s poruchou tzv. metabolismu cukru (glukózy), což vede k jeho zvýšené hladině v krvi (zvýšené glykémii). Ale jak to všechno vlastně v lidském organismu funguje? Celý článek zde.

Jdeme proti cukrovce

Jdeme proti cukrovce

6. 11. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Chůze je efektivní a stále podceňovanou pohybovou aktivitou, která může být účinnou léčbou i prevencí především pro diabetiky 2. typu s nadváhou nebo obezitou. Celý článek zde.

Nechte mi můj inzulín!

Nechte mi můj inzulín!

6. 11. 2014

MUDr. Marta Šimůnková

Jako na kolotoči: obezita, diabetes, hyperglykémie a rychlý pokles, úraz, jednotka intenzivní péče. To vše musel jeden pacient zažít, aby dostal rozum. Celý článek zde.

Přidejte se k nám v prevenci diabetu. Pochodujte!

Přidejte se k nám v prevenci diabetu. Pochodujte!

6. 11. 2014

MUDr. Marta Šimůnková

Čtyřem z pěti případů diabetu 2. typu by šlo předejít zdravým životním stylem. To je úkolem pro celou společnost a zároveň hlavním důvodem, proč se pořádá Světový den diabetu. Celý článek zde.

Jak zvládnout hypoglykémii?

Jak zvládnout hypoglykémii?

6. 11. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Hypoglykémie je stav, kdy dochází k neadekvátnímu snížení hladiny cukru v krvi – většinou se udává pod 3,3 mmol/l – a to může být doprovázeno příznaky různé intenzity. Hypoglykémie vzniká jen vzácně u zdravého člověka, většinou k tomu dochází po dietní chybě. Celý článek zde.

Pohybová aktivita u diabetiků s komplikacemi

Pohybová aktivita u diabetiků s komplikacemi

2. 10. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Přestože se vhodný pohyb v přítomnosti komplikací cukrovky hledá složitěji, jde prakticky o jedinou možnost udržet v kombinaci s ostatními léky cukrovku pod kontrolou. Jeho vynecháním dojde k úbytku aktivní tělesné hmoty, snížení soběstačnosti a dalšímu rozvoji komplikací. Celý článek zde.

eVito ke zlepšení cukrovky

eVito ke zlepšení cukrovky

2. 10. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Monitorování glykémie, tzv. selfmonitoring jednoznačně zlepšuje léčebné výsledky u diabetiků. Systém eVito umožňuje nejen sledování glykémie, ale i zapisování jídelníčku a sledování energetického výdeje pomocí krokoměru. Celý článek zde.

Monitorování glykémie eVito

Monitorování glykémie eVito

4. 7. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Sledování glykémie, tzv. selfmonitoring, jednoznačně zlepšuje kompenzaci cukrovky. Systém eVito umožňuje nejenom sledování glykémie, ale současně s tím jídelníček i pohybové aktivity a jejich vliv na hladinu cukru. Celý článek zde.

Jak se pozná diabetes mellitus?

Jak se pozná diabetes mellitus?

20. 3. 2014

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Diabetes mellitus neboli cukrovka není jedna nemoc, jde o několik různých onemocnění, které se shodně projevují zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Nejčastějším z nich je cukrovka 2. typu, kdy bývá narušeno načasování sekrece inzulinu vylučovaného po stimulaci příjmem potravy. Celý článek zde.

Proti diabetu je zapotřebí vyrazit včas

Proti diabetu je zapotřebí vyrazit včas

20. 3. 2014

MUDr. Marta Šimůnková

Kilogramy navíc a diabetes 2. typu mají k sobě blízko. Jak spolu souvisejí, vysvětluje v rozhovoru doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Celý článek zde.

Umělá sladidla a diabetes

Umělá sladidla a diabetes

20. 3. 2014

Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Umělá sladidla v širším slova smyslu jsou veškeré přípravky sladké chuti, které jsou v potravinářství používány jako náhrada za sacharózu (řepný cukr). Při podrobnějším pohledu můžeme tyto látky rozdělit na dvě základní podskupiny: náhradní (energetické) cukry a chemická umělá sladidla (umělá sladidla v užším slova smyslu). Celý článek zde.

Monitorování glykémie v praxi

Monitorování glykémie v praxi

20. 3. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Selfmonitoring (vlastní měření a sledování) jednoznačně zlepšuje kompenzaci cukrovky. Je známo, že pravidelné měření ovlivňuje životní styl. Někteří pacienti se však měří jen v době, kdy přepokládají, že mají hodnoty glykémie dobré. To ovšem nemá žádnou cenu, pokud nepoznají, jak jejich organismus reaguje na různá jídla, která běžně jíme – dort o narozeninách, hroznové víno. Ačkoliv nebudou hodnoty dobré, mohou si uvědomit, které potraviny mohou vést ke zhoršení glykémií. Celý článek zde.

Diabetes 2. typu a přidružená onemocnění a příznaky

Diabetes 2. typu a přidružená onemocnění a příznaky

20. 2. 2014

Přítomnost cukrovky 2. typu často doprovázejí i další onemocnění, která v konečném účtování mohou sehrát velmi negativní roli ve vývoji cévních změn, a vést tak ke komplikacím, jako jsou infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba dolních končetin. Objevit se také může postižení malých cév projevující se jako tzv. diabetická retinopatie (postižení očí), diabetická nefropatie (postižení ledvin) a diabetická neuropatie s rizikem diabetické nohy. Celý článek zde.

Monitorování v praxi

Monitorování v praxi

29. 1. 2014

Pro každého, kdo se v životě pokoušel hubnout, resp. snížit svou hmotnost či zlepšit zdatnost, bývá nejtěžší to, jak zaznamenávat své výsledky a jak hodnotit úspěch. V různých oblastech medicíny se ukazuje, že za úspěšnou léčbou, jak je patrno zvláště u cukrovky či vysokého krevního tlaku, je často tzv. self‑monitoring. Celý článek zde.

Hrozí nám diabetes?

Hrozí nám diabetes?

29. 1. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, které je v posledních letech stále na vzestupu. Není to způsobeno jenom lepší diagnostikou, ale především okolnostmi, které vedou také k vzestupu hmotnosti. V současné době se počet diabetiků v dospělé populaci pohybuje v rozmezí 8–10 % a podíl lidí s nadváhou a obezitou se vyšplhal již téměř na 58 %. Celý článek zde.

Diabetes mellitus 2. typu – jak vzniká?

Diabetes mellitus 2. typu – jak vzniká?

2. 10. 2013

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Naprostá většina (85–90 %) diabetiků 2. typu má nadváhu či obezitu. Stále však není zcela zřejmé, zda obezita je příčinou diabetu 2. typu, nebo přítomnost inzulinorezistence či diabetu 2. typu je příčinou obezity. Celý článek zde.

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová)

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová)

18. 4. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Odhaduje se, že v současnosti trpí na celém světě téměř 200 miliónů lidí diabetem. Za příštích 25 let se toto číslo podle vědeckých předpovědí zdvojnásobí. Celý článek zde.

Jak a kdy monitorovat glykemie a co všechno nám naměřené hodnoty říkají?

Jak a kdy monitorovat glykemie a co všechno nám naměřené hodnoty říkají?

14. 4. 2011

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Glukometr má dnes již skoro každý diabetik. Každý se více či méně často měří, ne však správně. Spousta proužků tak bývá vyčerpána zbytečně. Správné měření, resp. monitorování hladin cukru (glykemie) ale jednoznačně pomáhá k optimálnímu nastavení léčby cukrovky. Celý článek zde.

Co prozrazuje kůže diabetika

Co prozrazuje kůže diabetika

20. 10. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Hlavní funkcí kůže je ochrana našeho organismu před vnějšími vlivy, jako např. před teplem, zimou, vlhkem či suchem. První, co nás na kůži upoutá, je její barva. Ta může o našem zdravotním stavu také leccos vypovědět, např. bledá pokožka se vyskytuje u anémie (nízká hladina červeného krevního barviva), žlutá je zase typická pro onemocnění jater, našedlá pro onemocnění ledvin, namodralá (cyanotická) u nedostatku kyslíku a rudá je často u spálenin. Na kůži se rovněž projevují některé interní choroby, jako např. cukrovka, vysoký cholesterol či žloutenka. Celý článek zde.

Co všechno je dobré při cukrovce sledovat a proč

Co všechno je dobré při cukrovce sledovat a proč

19. 5. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Tento text je určen vám, našim čtenářům-cukrovkářům prvního či druhého typu. Chceme jím přispět ke zvýšení vaší informovanosti o tom, co je, nebo lépe řečeno má být a proč u cukrovky pravidelně sledováno a vyhodnocováno. Celý článek zde.

Cukrovka – od léčby k prevenci

Cukrovka – od léčby k prevenci

21. 4. 2010

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Ačkoliv se do vývoje nových léků na cukrovku investují obrovské finanční prostředky, v posledních dvaceti letech nárůst počtu diabetiků prudce stoupá a zřejmě i nadále stoupat bude. Odhaduje se, že v naší populaci je cca 7–8 % diabetiků. Připočteme-li k tomu pacienty s tzv. porušenou glukózovou tolerancí, dostaneme se někam k 15 % potenciálně velmi rizikových pacientů s poruchou metabolismu cukrů z dospělé populace. Celý článek zde.

Obezita a cukrovka v ČR aneb věrný obraz kvality našeho života

Obezita a cukrovka v ČR aneb věrný obraz kvality našeho života

21. 4. 2010

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

S obezitou souvisí celá řada onemocnění, jako např. vysoký krevní tlak (vyskytuje se téměř u poloviny obézních a u pětiny lidí s normální hmotností), problémy s klouby, páteří, zvýšená hladina cholesterolu a cukrovka (vyskytuje se u cca 20 % obézních a u 7–8 % lidí s normální hmotností). Příčinou vzniku cukrovky 2. typu jsou genetické vlohy po rodičích a také náš životní styl, tj. především způsob stravování a množství pohybové aktivity. Celý článek zde.

Jaké místo mají mít dia či light potraviny v jídelníčku cukrovkáře?

Jaké místo mají mít dia či light potraviny v jídelníčku cukrovkáře?

21. 4. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Mnoho pacientů s cukrovkou začalo ve snaze změnit svůj životní styl preferovat výrobky s označením „dia“. V této souvislosti vyvstávají otázky zabývající se např. složením dia potravin či jejich přínosem v redukčním režimu. Celý článek zde.

Těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka

17. 2. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

V letošním druhém čísle se v rubrice Kauza zaměříme na ne zcela běžný typ cukrovky, a sice na gestační. Její zvláštností je, že vzniká výhradně v těhotenství, proto je také označována jako těhotenská, a po porodu u většiny žen vymizí. Pokud ne, jedná se s velkou pravděpodobností o jiný typ cukrovky, např. 2. typu, kdy těhotenství její rozvoj jen urychlilo či zkrátka odkrylo. Celý článek zde.

Inzulin a pohybová aktivita

Inzulin a pohybová aktivita

25. 11. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Většina cukrovkářů, kteří přecházejí na léčbu inzulinem, se obává (a mnohdy zbytečně), že jejich nemoc postoupila do konečného stadia se všemi svými komplikacemi. Inzulin je zde ale proto, aby pacient komplikacím předcházel a lépe udržel cukrovku pod kontrolou. Pravdou sice je, že se u pacientů na inzulinu zvyšuje pravděpodobnost tzv. hypoglykemických příhod, nicméně při dobré spolupráci lze jejich výskyt snížit na minimum nebo se jim zcela vyhnout. Celý článek zde.

Pohyb a jeho účinky na cukrovku

Pohyb a jeho účinky na cukrovku

25. 11. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje významnou roli v léčbě cukrovky, podle některých odborníků dokonce větší než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s nadváhou či obezitou je faktor pohybu velice důležitý. Díky pohybu v kombinaci s dietou lze nejlépe konzervativně udržet pokles hmotnosti po dobu týdnů či měsíců a navíc je pohyb v podstatě jedinou možností, jak zvýšit citlivost tkání na inzulin a obnovit tak průchodnost glukózy (cukru) do buněk, kde dochází k jeho spotřebě. Celý článek zde.

Jak se bránit cukrovce

Jak se bránit cukrovce

22. 10. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Několik čísel na úvod. V České republice je nyní cca 750–850 tisíc diabetiků 2. typu. Podle výzkumu Všeobecné zdravotní pojištovny v rámci projektu Žij zdravě u nás žije 56 % dospělých s nadváhou a obezitou. Obézních je pak 21 %, častěji muži než ženy. Výskyt cukrovky 2. typu je 7× častější u obézních než u osob s normální hmotností a výskyt vysokého krevního tlaku je 6× častější. Celý článek zde.

Cukrovka – nemoc známá i neznámá

Cukrovka – nemoc známá i neznámá

22. 10. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Cukrovka – nemoc, která byla poprvé popsána již ve starověkém Egyptě – budí i dnes u lékařů respekt vzhledem ke komplikacím, které může způsobit. Na straně pacientů převládají velké obavy, jež pramení především z nutnosti změny životního stylu a aplikace inzulinu, i když ne každý, kdo cukrovkou trpí, si inzulin musí píchat. Pojďme se tedy blíže podívat na jednotlivé typy cukrovky. Celý článek zde.

Jak na diabetickou dietu?

Jak na diabetickou dietu?

22. 10. 2009

Cílem dietní léčby diabetu 2. typu je uspokojivá kompenzace cukrovky, u naprosté většiny diabetiků redukce hmotnosti a dlouhodobé udržení váhových úbytků. Není třeba v hubnutí lámat rekordy, i pokles váhy o 5–10 % se považuje za úspěšný, protože už tehdy výrazně klesají zdravotní rizika (zlepšuje se kompenzace cukrovky, krevního tlaku, krevních tuků, dna atd.). Celý článek zde.

Jaká rizika představuje pohyb pro diabetiky?

Jaká rizika představuje pohyb pro diabetiky?

22. 10. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje v léčbě cukrovky možná ještě důležitější roli než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s obezitou je faktor pohybu velice důležitý, neboť jedině pohyb dokáže zvýšit citlivost tkání na inzulin a obnovit tak schopnost průniku glukózy (cukru) do buněk. Pohyb ale rovněž pro diabetiky představuje jistá rizika, resp. komplikace, které dělíme na specifické a nespecifické. Celý článek zde.

Pravidla výběru vhodné obuvi pro cukrovkáře

Pravidla výběru vhodné obuvi pro cukrovkáře

24. 6. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

O tom, jakou sportovní obuv zvolit pro jakou konkrétní pohybovou aktivitu, má jistě každý svou představu. Většinou se rozhodujeme podle ceny, na radu přítele, podle preferované obchodní značky, podle celkového vzhledu obuvi či použité barevné kombinace a tak dále. Pokud jsme zdraví, z medicínského hlediska nerizikoví jedinci, s výběrem obuvi se nemusíme nijak zvlášť zatěžovat. Jiná situace je ovšem u lidí z rizikových skupin, jakou jsou např. pacienti s cukrovkou. Jak mají postupovat a na co si dát při výběru obuvi pozor? Celý článek zde.

Nové perspektivy v léčbě diabetu

Nové perspektivy v léčbě diabetu

27. 5. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Vážení čtenáři, ráda bych vás seznámila s novými léky na léčbu cukrovky 2. typu. Tyto léky patří do skupiny tzv. inkretinů, což jsou hormony, které u člověka vznikají zejména v buňkách střevní sliznice. Podnětem pro jejich vylučování je příjem potravy. Pokud hladovíme, hladina těchto hormonů je velmi nízká. Celý článek zde.

Proč obezita a nadbytek tuků mohou vést k cukrovce?

Proč obezita a nadbytek tuků mohou vést k cukrovce?

22. 4. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Zcela určitě jste již někdy slyšeli od svého lékaře, že obezita či nadbytek tuků v potravě a následně v krvi mohou vést k rozvoji cukrovky 2. typu. Bohužel již nikde není zcela jednoduše vysvětleno, proč tomu tak je. Pokusím se vám tedy vysvětlit, proč byste měli ve své potravě omezit příjem tuků a začít pravidelně cvičit, neboť to jsou nejdůležitější momenty v prevenci rozvoje cukrovky 2. typu. Celý článek zde.

Potravinové doplňky při léčbě cukrovky

Potravinové doplňky při léčbě cukrovky

22. 4. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Ruku v ruce s rostoucím počtem výskytů cukrovky 2. typu v populaci roste i počet tzv. zaručených produktů, jejichž výrobci či prodejci slibují, že výskyt cukrovky buď oddálí, nebo dokonce již zjevnou cukrovku „vyléčí“, a pokud nevyléčí, tak aspoň výrazně zlepší její kompenzaci. Dnešní medicína je však založená na důkazech. Lékaři proto vždy požadují důkaz, že daný lék funguje a je bezpečný. Takové důkazy poskytují jen velké klinické studie, které probíhají po celém světě a účastní se jich tisíce pacientů. A ti z vás, kteří se již nějaké klinické studie zúčastnili, dobře vědí, že je to otázka minimálně jednoho roku. Celý článek zde.

Rekondiční dny v léčbě a prevenci cukrovky (nejen pro diabetiky)

Rekondiční dny v léčbě a prevenci cukrovky (nejen pro diabetiky)

18. 9. 2008

Redakce

Chcete se dozvědět více o tom, jak cvičit s cukrovkou nebo s vysokým krevním tlakem? V tom případě je tato akce určena právě Vám! Můžete si zde vyzkoušet různé pohybové aktivity pod odborným dohledem instruktorů, nutričních terapeutů a lékařů. Celý článek zde.

Porucha glukózové tolerance a diabetes mellitus 2. typu

Porucha glukózové tolerance a diabetes mellitus 2. typu

17. 4. 2008

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Mnoho obézních pacientů již od svého praktického lékaře slyšelo, že trpí něčím, co se jmenuje porucha glukózové tolerance, nebo dokonce cukrovkou 2. typu. Bohužel již ne každý lékař věnuje dalších 5 minut svého času, aby pacientovi vysvětlil, co to je přesně za nemoc a jak ji lze léčit. Celý článek zde.

Desatero cvičení s cukrovkou

Desatero cvičení s cukrovkou

17. 4. 2008

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Fyzická aktivita, resp. cvičení patří k základním nefarmakologickým postupům v léčbě obezity i cukrovky 2. typu. Pojďme se proto blíže podívat na zásady, které je při cvičení potřeba dodržovat, aby nedocházelo ke zhoršení cukrovky samotné nebo ke zvýšenému výskytu tzv. hypoglykemií. Celý článek zde.

Světový den diabetu

Světový den diabetu

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

14. listopad – někteří z nás tento den slaví narozeniny, jiní zase jmeniny. Z významných událostí, které se 14. listopadu staly, jmenujme např. rok 1969, kdy odstartovalo Apollo 12 druhou cestu na Měsíc, rok 1305, kdy byl korunován papež Kliment V., první z avignonských papežů, a konečně rok 1891, kdy se narodil jeden z objevitelů inzulinu, kanadský lékař Frederick Grant Banting (1891–1941 při leteckém neštěstí). Je proto logické, že právě 14. listopad byl vybrán jako Světový den diabetu (cukrovky). Celý článek zde.

Cukrovka a zase ta cukrovka

Cukrovka a zase ta cukrovka

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Čím dál tím častěji můžeme slyšet od kolegů v práci, od známých, ale i jinde větu, které se každý z nás podvědomě bojí: "Mám cukrovku!" Co to vlastně cukrovka neboli diabetes mellitus je? O jaké onemocnění se jedná a co svému nositelipřináší? Celý článek zde.

Diabetická dieta aneb racionální stravování pro každého z nás

Diabetická dieta aneb racionální stravování pro každého z nás

15. 11. 2007

Diabetická dieta je základní a nezbytnou součástí léčby diabetu, ať už se jedná o diabetes mellitus prvního či druhého typu, o diabetes na dietě, na perorálních antidiabetikách (PAD, léky proti cukrovce) nebo na inzulinu. Držení diabetické diety de jure znamená racionální stravování pro každého z nás. Celý článek zde.

Možnosti léčby diabetu

Možnosti léčby diabetu

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Člověk se již odpradávna snažil cukrovku léčit různými způsoby, nejčastěji se jednalo o různé typy diet – např. ve starém Egyptě či Řecku. Většina diet ordinovaných tehdejšími lékaři však nebyla příliš účinná, jelikož pravá příčina diabetu ještě nebyla známa. Celý článek zde.

Cvičíme s cukrovkou

Cvičíme s cukrovkou

15. 11. 2007

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje při léčbě cukrovky možná ještě důležitější roli než přísná dieta. Zvláště u tzv. diabetiků druhého typu s obezitou je význam pohybové aktivity neocenitelný. Celý článek zde.

Historie cukrovky

Historie cukrovky

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Ačkoliv je cukrovka dávána do spojitosti s civilizačními chorobami, není onemocněním posledních let. První zmínka o cukrovce pochází z období 1500 let př. n. l. a byla objevena v egyptských papyrusových svitcích lékaře Hesy-Raa z období 3. dynastie. Jako průvodní jev bylo zmiňováno zejména časté močení. Celý článek zde.

Kam pro zdravé potraviny? Přece do obchodů Tesco!

Kam pro zdravé potraviny? Přece do obchodů Tesco!

MUDr. Marta Šimůnková

Rozšířený sortiment produktů speciální výživy, potravin pro diabetiky, racio a bio výrobků se nyní objevuje v obchodech Tesco. Nemusíte je zdlouhavě hledat po celém obchodě, nebo dokonce supermarketu. Nyní je najdete přehledně uspořádané a viditelně označené na jednom místě. Z průzkumu mezi spotřebiteli jednoznačně vyplynulo, že takové uspořádání vítá 88 procent zákazníků. Novinkou je uvedení značky Free From, která nabízí bezlepkové výrobky. Celý článek zde.

Edukace nemocného s diabetem

Edukace nemocného s diabetem

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V posledních letech je slovo „edukace“ slyšet stále častěji. Co to vlastně znamená? Doslovný překlad zní „vzdělávání“. Celý článek zde.

 
© Aleš Krupička 2007–2019